ingrijitor, 0,5 post ,temporar vacant, pe perioadă determinată


Grădinița cu program prelungit Nr.23,Ploiești, Ploiești, județul Prahova
Anuntul a expirat


Anunt


ingrijitor, 0,5 post ,temporar vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 0,5;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii;
2. Vechime minim 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor : 20.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 21.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023, ora 12.00
– proba interviu în data de 28.09.2023 , ora 13,00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.09.2023, ora 15.00
– afişarea rezultatelor finale: 28.09.2023, ora 16.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 29.09.2023, ora 12,30, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 29.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu program prelungit Nr.23,Ploiești, cu sediul în Ploiești, strada Râsnovenilor, nr.46, județul Prahova, compartimentul resurse umane, tel.0244/515919, persoana de contact Movilă Tatiana, email: gradinita23.ploiesti@gmail.com