Îngrijitor (0,5 normă)


Școala Gimnazială „Puiu Sever” Ineu, județul Bihor
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Școala Gimnazială „Puiu Sever” Ineu, cu sediul în Ineu, nr. 222, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– studii generale (minim 8 clase) atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
– nu se solicită vechime în muncă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 19.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnazială „Puiu Sever” Ineu, cu sediul în Ineu, nr. 222, jud. Bihor 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 11.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 12.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Bente Paula, funcția Secretar, având numărul de telefon 0259.347.014.