Îngrijitor 0,5 normă


Școala Gimnazială Fundata, Comuna Fundata, județul Brașov
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Îngrijitor 0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,5 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat);
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: Comunicativ, harnic, să respecte relațiile
ierarhice.
3. Vechime Nu este cazul

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):03.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 05.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 12.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.10.2023 ora 11.30
– proba practică în data de 12.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 12.10.2023 ora 13.30
– proba interviu în data de 12.10.2023 , ora 14.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023 ora 16
– afişarea rezultatelor finale: 18.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 16.10.2023 respectiv 17.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 16.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 17.10.2023, ora 16, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Fundata, cu sediul în Comuna Fundata, strada Principală nr.197, județul Brașov, compartimentul secretariat, tel.0723354602, persoana de contact Pințea Adina, email: scoalafundata@yahoo.com