îngrijitor (0.5 normă)


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de îngrijitor, cu ½ normă (4 ore / zi), pe perioadă nedeterminată, la Biroul Alumni şi Antreprenoriat Studenţeşti, din cadrul Direcţiei Antreprenoriat Studenţesc, Alumni, Activitaţi Studenţeşti, Proiecte şi Programe, cu minim studii generale şi minim 10 ani vechime în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19.09.2023 – 02.10.2023 pana la ora 1500 – DEPUNERE DOSARE CONCURS
03-04.10.2023 – SELECTIE DOSARE DE CONCURS
05.10.2023 – AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE
06.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII selectie dosare
09.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII selectie dosare
10.10.2023 – AFISARE CONTESTATII selectie dosare
11.10.2023 – CONCURS ora 1000 (proba practica)
12.10.2023 – AFISARE REZULTATE PROBA PRACTICA
13.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII proba practica
16.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII proba practica si afisare rezultat
17.10.2023 – INTERVIU ora 10 00
18.10.2023 – AFISARE REZULTAT INTERVIU
19.10.2023 – DEPUNERE CONTESTATII interviu
20.10.2023 – SOLUTIONARE CONTESTATII interviu si AFISARE REZ.FINAL
Concursul se va desfăşura la Biroul Alumni şi Antreprenoriat Studenţeşti, din cadrul Direcţiei Antreprenoriat Studenţesc, Alumni, Activitaţi Studenţeşti, Proiecte şi Programe din Clădirea Sahia, din str. Jean Louis Calderon nr. 19-21, sector 2, Bucureşti.
Înscrierile se pot face până la data de 02.10.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul de Resurse Umane – Incadrări, Evidenţa Informatizată salariaţi.
Taxa înscriere concurs – 100 lei.

Telefon informaţii suplimentare: 021 313 44 53.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. se vor posta pe site-ul universitatii: www.umfcd.ro si la sediul Rectoratului Universitaţii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.