îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița Nr. 23, București, Sector 2
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): Absolvirea Cursului „Noțiuni fundamentale de igienă” constituie un avantaj;
3. Vechime: nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 14.09.2023-28.09.2023, interval orar 10.00-14.00, în zilele lucrătoare, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 02.10.2023, interval orar 10.00-12.00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 03.10.2023, la sediul instituției;
– termen contestare selecție dosare: 04.10.2023;
– afișare rezultate la soluționarea contestațiilor: 05.10.2023;
– proba scrisă în data de 06.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.10.2023, ora 12:00;
– proba practică în data de 06.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 06.10.2023, ora 13.00;
– proba interviu în data de 06.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.10.2023, ora 14.00;
– afişarea rezultatelor probelor/concursului: 09.10.2023, ora 15.00, la sediul instituției.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 10.10.2023, interval orar 09.00 – 15.00.
– se pot depune contestaţii până în data de: 10.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 11.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
– afișarea rezultatelor finale: 12.10.2023.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița Nr. 23, cu sediul în București, strada Sold. Răduță Gheorghe nr. 1, Sector 2, compartimentul administrativ, tel. 0762249019, persoana de contact Mihai Cristina, email: gradinita23@yahoo.com.