îngrijitoare


Școala Gimnazială „George Emil Palade” Ploiești , județul Prahova
Expiră azi


Anunt


ingrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,50.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii generale: 8 clase, cu diploma de absolvire;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: Seriozitate, Punctualitate, Apta pentru cerintele postului;
3. Vechime : minim 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 13 -26.09.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :28.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate selectie dosare :29.09.2023, ora 10.00, la sediul institutiei;
– termen contestare selectie dosare: 02.10.2023, ora 16.00, la sediul institutiei;
– afisare rezultate contestatii selectie dosare: 03.10.2023, ora 9.00, la sediul institutiei;
– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.00;
– proba practică în data de 04.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 14.00;
– proba interviu în data de 05.09.2023, ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.00;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 06.10.2023, ora 10.00 si afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor in data de 09.10.2023, ora 13.00.
– afişarea rezultatelor finale la data de 10.10.2023 ora 10.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială “George Emil Palade” Ploiești cu sediul în: localitatea Ploieşti, strada Aleea Godeanu , nr.4, județul Prahova, compartimentul Secretariat (resurse umane), tel. 0244556602, email: scoala29ploiesti@yahoo.com.