îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița Cu Program Prelungit Nr.2, Brașov, județul Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare:capacitate de adaptare la activitatea cu preșcolarii, empatie, abilități de comunicare si muncă în echipă
3. Vechime: nu se solicită,dar constuie avantaj activitatea anterioară cu copiii,într-o unitate de în cadrul unei institiții.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):25.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 10,00, la sediul instituţiei;
– afișare selecție dosare: 27.09.2023, ora 12,00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 03.10 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă:03.10.2023,ora 12.00 la sediul instituției;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 16.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 06.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 10.00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița Cu Program Prelungit Nr.2, cu sediul în Brașov, strada Constantin Brâncoveanu nr. 33, județul Brașov, departament management, tel. 0268511784, persoana de contact Alexandru Daniela, email: gradinitadoibrasov@yahoo.com.