îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița Nr. 168, București, Sector 5,
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată, Numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:
• Îngrijitoare
– nivelul studiilor – studii generale sau medii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):22.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 02.10. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023, ora 14 la sediul instituției
– proba practică și interviul în data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 14, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 03.10.2023, ora 16, la sediul instituției.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița Nr. 168, cu sediul în București, Șoseaua Viilor Nr.99, Sector 5, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0213360203 , persoana de contact Radu Anamaria, email: gradinita168@yahoo.com.