îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” , Ploiești, jud. Prahova
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post.

Conditii specifice:
1. nivelul studiilor: gimnazial / liceal;
2. starea de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează ;
3. persoana responsabilă,disponibilitate lucru in ture;
4. Să nu aibă antecedente penale;
5. are cetatenie română;
6. Vechime în domeniu minim 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):20.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 22.09.2023, ora 10,00 la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.09.2023 ora 9,00
– proba practica în data de 28.09.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba practica: 29.09.2023 ora 10,00
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023 ora 10,00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 26.09.2023, ora 10,00 la sediul instituţiei la analiza dosarelor ;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03.10.2023, ora 10,00 la sediul instituţiei la proba scrisa;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03.10.2023, ora 12,00 la sediul instituţiei la proba practica;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” cu sediul in: loc. Ploiești, str. Popa Farcaș, nr.23, jud. Prahova.