îngrijitoare, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială Vurpăr, comuna Vurpăr, județul Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Minim studii generale (gimnaziale).
2. Vechime – nu este cazul.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 07-20.09.2023 între orele 9 – 12, la sediul instituţiei;
– selecția dosarelor: 22.09.2023 , orele 9.00 – 11.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor privind selecţia dosarelor: 25.09.2023 , ora 09.00, la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 26.09.2023 între orele 09.00 – 12.00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor: 27.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba practică: 28.09.2023, orele 11.00-11.30, la sediul instituției;
– rezultate probă practică: 28.09.2023, orele 11.30 – 11.45, la sediul instituției;
– contestații la proba practică: 28.09.2023, până la ora 12.00, la sediul instituției;
– rezultate contestații proba practică: 28.09.2023, ora 12.15, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 28.09.2023, ora 12.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.09.2023, ora 13.30, la sediul instituției;
– contestații la proba interviu: 28.09.2023 între orele 13.30 – 13.45., la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la contestații: 28.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor finale: 28.09.2023, ora 14.15, la sediul instituției.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Vurpăr, cu sediul în comuna Vurpăr, strada Oituz, nr. 367, județul Sibiu.