Îngrijitoare I M


Grădinița cu Program Prelungit Rază de Soare Urziceni
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Rază de Soare Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Revoluției nr. 12, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitoare I M
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Învățământ/ Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii: Minim 10 clase/ Școală profesională
– Vechimea în muncă: Minim 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 06.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit Rază de Soare Urziceni, cu sediul în Urziceni, str. Revoluției nr. 12, jud. Ialomița, 20.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.09.2033, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2033, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2033, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2033, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2033, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: gpprazadesoare.ro, persoană de contact: Petre Rodica funcția director, având numărul de telefon 0243254699.