îngrijitoare I G


Școala Gimnazială „George Coșbuc” 23 August, localitatea 23 August , județul Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitoare I G, post contractual vacant, jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 0,5 normă;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale;
2. Vechime în domeniu de 2 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 28.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 02.10.2023, ora , la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 06.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.10.2023, ora 12,00
– proba interviu în data de 07.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 07.10.2023, ora 12,00
– afişarea rezultatelor finale: 07.10.2023, ora 16,00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 06.10.2023, ora 15,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 07.10.2023, ora 8,00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23 August, cu sediul în loc. 23 August, str. George Călinescu, nr. 42, județul Constanța, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0241733108, persoana de contact David Valentina, email: sc23august@yahoo.ro