îngrijitoare ( femeie de serviciu), muncitor calificat – bucătar, supraveghetor de noapte


Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor- 2 posturi vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată,
muncitor calificat- bucătar – 1 post vacant,
supraveghetor de noapte – 1 post vacant

Condiţii specifice de participare la concurs:de ingrijitor
1. Studii: 10 clase
2. Vechime: nu este cazul

Condiţii specifice de participare la concurs de bucatar
1. Studii: medii – profesionale în domeniul postului, certificat de calificare – bucătar
2. Vechime: minimum 2 ani

• Condiţii specifice de participare la concurs supraveghetor
– nivelul studiilor – medii;
– vechimea necesară – 1 an
– disponibilitatea de a lucra în teri schimburi
– postul este pentru persoane de sex feminin, fiind internat de fete

.) Calendarul de desfăşurare a concursului,

Condițiile de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la secretariatul unității în perioada 13.09.2023- 26.09.2023 , interval orar 9.00- 14.00, selecția dosarelor de concurs va avea loc în data de 28.09.2023 .

Concursul se va organiza la sediul unității:
– Probă scrisă : 04.10.2023, ora 9.00;
– Interviul : 04.10.2023, ora 12.00

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în cea ce privește eligibilitatea dosarelor până în data de: 02.10.2023, interval orar 9-11, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind eligibilitatea dosarelor: 03.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei.
– se pot depune contestații la probele de concurs în data de 09.10.2023, interval orar 10-12 în sediul instituției.
– afisarea rezultatelor la contestațiile pentru probele de concurs în data de 10.10.2023 ora 13.00 la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, strada bl. Republicii nr. 8, județul Maramureș