Îngrijitoare de curățenie (36 posturi vacante)


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitoare de curățenie
NUMĂRUL POSTURILOR: 36 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: – Cabinet Medicină Dentară de Urgență : 1 post
– Ambulatoriul de Stomatologie: 1 post
– Ambulatoriul Integrat: 1 post
– Secția clinică Obstetrică-Ginecologie I: 3 posturi
– Secția clinică Dermato-Venerologie: 3 posturi
– Secția clinică Gastroenterologie: 2 posturi
– Secția clinică Reabilitare Medicală II: 2 posturi
– Secția clinică Urologie: 1 post
– Secția clinică Medicină Internă II: 1 post
– Secția clinică Cardiologie II: 1 post
– Secția clinică A.T.I: 2 posturi
– Secția clinică Boli Infecțioase: 4 posturi
– Secția clinică Hematologie: 1 post
– Secția clinică Neurologie: 1 post
– Secția clinică Chirurgie generală II: 3 posturi
– Secția clinică Reabilitare Medicală I: 2 posturi
– Secția clinică Medicină Internă I: 1 post
– Secția clinică Oncologie medicală: 1 post
– Secția clinică Chirurgie generală I: 3 posturi
– Secția clinică Ortopedie și Traumatologie: 1 post vacant
– Laborator Radiologie și Imagistică Medicală: 1 post
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână pentru secțiile și compartimentele clinice; 6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală.
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: gimnaziale
• Vechimea minimă în munca: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu, 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 17.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 18.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 20.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 20.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 23.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 25.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269 21 50 50 – interior 305, și pe website: scjus.ro, persoană de contact: ec. Man-Lăzureanu Bianca-Ioana.