îngrijitoare de copii , post vacant , pe perioadă nedeterminată


Grădinița cu Program Prelungit ”Parfum de Tei ” , Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră azi


Anunt


îngrijitoare de copii , post vacant , pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: Sociabilă, să dea dovadă de colegialitate, să-i fie dragi copii;
3. Vechime : Nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 28.09.2023, ora 10 , la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 11.00.
– proba practică în data de 04.10.2023, ora 11.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 04.10.2023, ora 13.00
– proba interviu în data de .04.10.2023 , ora 13.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 15.00
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023,ora 16.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 12, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădinița cu Program Prelungit ”Parfum de Tei ” , cu sediul în Cluj-Napoca, strada Decebal nr. 41 , județul Cluj, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786/505.699, persoana de contact director Olinca Liana-Adela , email: gradinitacuparfumdetei@yahoo.com.