îNGRIJITOARE COPII


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚELE”
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Concurs anulat de instituția angajatoare.

Anunț rectificat conform solicitării instituției angajatoare.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚELE”, cu sediul în București, STR. CENTURII, NR. 4, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant din compartimentul nedidactic:
 1 normă ÎNGRIJITOARE (durata timpului de lucru – 8h/ zi).
Concursul constă în 2 probe, după cum urmează:
1) Proba scrisă, în data de 05 OCTOMBRIE 2023, ora 10.00, la sediul unității;
2) Proba interviu, în data de 09 OCTOMBRIE 2023, ora 10.00, la sediul unității.

Data limită pentru depunerea dosarelor este: 03 OCTOMBRIE 2023, ora 14.
 Condiții specifice:
a) Studii medii;
b) Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită.
c) Experiență în domeniul postului pentru care se organizează concurs: nu se solicită.
d) Alte condiții specifice: vechime în muncă – minim 3 ani; 

Dosarele se vor depune la sediul unității din STR.CENTURII , NR. 4, SECTOR 6, la compartimentul administrativ, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe portalul posturi.gov.ro, în intervalul orar 09.00 – 14.00
3. BIBLIOGRAFIA, ȘI DUPĂ CAZ, TEMATICA PROBELOR DE CONCURS:

1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2) Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
3) Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată;
4) Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie nr. 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale.
5) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA PROBELOR DE CONCURS:
1) Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ preșcolar (Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie/ Igiena copiilor, a spaţiilor şi a mijloacelor din dotare .
2) Organizarea activităților specifice unităților de învățământ cu bloc alimentar propriu.
3) Noțiuni fundamentale de igiena muncii.
4) Securitate și sănătate în muncă și PSI.
5) Atribuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ/ Fișa postului îngrijitoare.

4. CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS:

 DEPUNEREA dosarelor de concurs: 20.09.2023- 02.10.2023, ora 14.00 (termen limită).
 SELECȚIA DOSARELOR:
o Afișarea listei candidaților admiși după evaluarea dosarelor: 03.10.2023, ora 1000.
o Depunerea contestațiilor la evaluarea dosarelor: 03.10.2023, între orele 1000 – 1200.
o Afișarea rezultatelor după contestații: 03.10.2023, ora 1400.
 PROBA SCRISĂ (durata probei scrise este de 1 oră):
o Desfășurare proba scrisă: 05.10.2023, ora 1000, la sediul instituției.
o Afișare rezultate proba scrisă: 06.10.2023, ora 1200.
o Depunere contestații proba scrisă: 06.10.2023, în intervalul 1200 – 1400.
o Afișare rezultate contestații: 06.10.2023, ora 1500.
 INTERVIU (durata interviului este de maxim 30 minute/ candidat):
o Susținerea interviului: 09.10.2023, ora 1000, la sediul instituției.
o Afișare rezultate interviu: 09.10.2023, ora 1200.
o Depunere contestații interviu: 09.10.2023, în intervalul 1200 – 1400.
o Afișare rezultate contestații: 09.10.2023, ora 1600.
 AFIȘARE REZULTATE FINALE: 09.10.2023, ora 1700.

NOTĂ:
 Rezultatul final se calculează ca medie artimetică între notele obținute la cele două probe de concurs, iar aceasta trebuie să fie minim 6 (șase).
 Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0747073618, între orele 09.00 – 14.00 sau la e-mail: gradinita_albinutele2015@yahoo.com.