ÎNGRIJITOARE CLADIRI


USAMV CLUJ-NAPOCA
Expiră azi


Anunt


un post îngrijitoare clădiri
2. Condiţii specifice de participare la concurs:
a)studii necesare: studii generale;
b) vechime în muncă: nu necesită vechime;
c) apt pentru lucrul la înălțime;
Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a unui post îngrijitoare clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, în 2 schimburi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi, din cadrul USAMV Cluj Napoca

Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Probă practică
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba practică 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității

5. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 18.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 19.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 20.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 20.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
6. Afișarea rezultatelor finale 23.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.