Îngrijitoare


LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANIŞTE”, LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ
Anuntul a expirat


Anunt


A.) LICEUL TEHNOLOGIC „VALERIU BRANIŞTE”, cu sediul în Municipiul LUGOJ, strada Gheorghe Doja nr.41, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului: execuție.
2. Denumirea postului: Îngrijitoare
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I cu M
4. Scopul principal al postului: desfăşurarea de activităţi de îngrijire, igienizare și curătare a spațiilor din cantina unităţii.
5. Numărul de posturi: 1 post cu normă întreagă
Condiții specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii;
2. Curs de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă
3. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
– Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate
– Spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare
– Apt din punct de vedere medical
– Capacitatea de organizare a muncii
– Rezistență la stres si efort fizic moderat
4. Vechime: nu se solicita
Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 22.09.2023, ora 15:00, la sediul unităţii;
– selecția dosarelor: 25.09.2023, ora 12:00, la sediul unităţii;
– afişarea rezultatelor selectie dosare : 26.09.2023, ora 10:00, la sediul unităţii;
– contestatie selectie dosare : 26.09.2023 , ora 10:00-12,00, la sediul unităţii
– afişarea rezultate finale selectie dosare : 27.09.2023, ora 10:00 , la sediul unităţii
– proba scrisă în data de 02.10.2023 ora 9:00, la sediul unităţii;
– afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023, ora 13:00;
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 10:00, la sediul unităţii;
– afișarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 9:00;
– contestatii proba scrisă : 02.10.2023 intre orele 13:00 – 15:00;
– afişare rezultate finale proba scrisă : 03.10.2023, ora 9.00 la sediul unităţii
– afișarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 10:00.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul Liceului Tehnologic Valeriu Braniste Lugoj si la sediul unitatii, telefon.0256352714, e-mail secretariat@liceulvaleriubraniste.ro