Îngrijitoare


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Baia Mare
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Baia Mare, cu sediul în oraș Baia Mare, str. Horea nr. 42, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitoare
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii: medii (cu diplomă de bacalaureat) şi adeverință/certificat care atestă calificarea și/sau efectuarea unei specializări în domeniu specifice postului;
– Vechimea în muncă: nu se solicită.
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Baia Mare, cu sediul în oraș Baia Mare, str. Horea nr. 42, judeţul Maramureș 26.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 06.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 06.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 09.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 13.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 16.00

Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 8, Baia Mare, str. Horea nr. 42, județul Maramureș, între orele 9.00-11.00, persoană de contact: Matiș Denisa Adela, telefon 0262.211.462.