Îngrijitoare


Școala Gimnazială Românești-Potlogi, județul dambovița
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Românești-Potlogi cu sediul în localitatea Românești, strada Ioan Dobrescu, nr 70, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: Îngrijitoare
Numărul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: execuție
Compartiment: Școala Gimnazială Românești-Potlogi
Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămînă
Perioada: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: 10 clase
-vechime in muncă: 10 ani
-certificat care să ateste formarea în domeniul : noțiuni fundamentale de igienă
-Cunoștințe privind igiena
-Cunoștințe privind regulile ce trebuiesc respectate în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățenie
-Cunoștințe de comunicare
-Disponibilitate la timp de lucru prelungit

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 11.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnazială Românești-Potlogi,Sat Românești, Com.Potlogi,Str.Ioan Dobrescu, Nr.70, Jud.Dâmbovița 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 04.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 04.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 13.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-romanesti, persoană de contact: Nae Mariana, funcția secretar, având numărul de telefon 0786.156.104.