îngrijitoare (8 posturi), infirmieră debutantă (6 posturi), brancardier (1 post)


Spitalul de Recuperare Borşa
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul de Recuperare Borşa, cu sediul în Borşa, judeţul Maramureş, str. Floare de Colţ nr.1, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/28.10.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, organizează concurs in vederea ocupării următoarelor posturi contractuale de execuție, vacante în statul de funcții al unității, pe durată nedeterminată, cu durata timpului de lucru 8 h/zi, personal auxiliar sanitar:

– 1 post de îngrijitoare – secția medicină internă
– 2 posturi de îngrijitoare – secția neurologie
– 1 post de îngrijitoare – compartiment de curățenie
– 1 post de îngrijitoare – laborator recuperare,medicină fizică și balneologie
– 1 post de îngrijitoare – secția recuperare medicină fizică și balneologie III – recuperare
medicală neurologică
– 1 post de îngrijitoare – secția recuperare medicină fizică și balneologie I – recuperare
boli respiratorii
– 1 post de îngrijitoare – unitate de transfuzie sanguină

– 1 post de infirmieră debutantă – secția recuperare medicină fizică și balneologie I –
recuperare boli respiratorii
– 1 post de infirmieră debutantă – secția recuperare medicină fizică și balneologie III –
recuperare medicală neurologică
– 2 posturi de infirmieră debutantă – secția recuperare medicină fizică și balneologie IV
– recuperare neurologică
– 1 post de infirmieră debutantă – secția recuperare medicină fizică și balneologie IV –
recuperare medicină fizică și balneologie
– 1 post de infirmieră debutantă – compartiment primire urgențe

– 1 post de brancardier – compartiment primire urgențe

Condiții generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor de mai sus:

I) Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor sunt:
Pentru posturile de îngrijitoare
– Studii de bază – minim școală generală
– Nu necesită vechime
Pentru posturile de infirmieră debutantă
– Curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,Moașelor și Asistenților Medicali din România sau organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătății,sau dovada că urmează cursul de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii cu aprobarea Ministerului Sănătății și obligativitatea ca în termen de 6 luni de la data angajării să depună certificatul de infirmieră.
– Studii de bază – minim școală generală
– Nu necesită vechime
Pentru postul de brancardier
– Studii de bază – minim școală generală
– Nu necesită vechime

Concursul pentru ocuparea posturilor de personal auxiliar sanitar va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – se face la sediul Spitalului în data de 29.09.2023,ora 10,00.
b) proba scrisă – se va susține în sala de ședinte la sediul Spitalului în data de 06.10.2023,ora 10,00
c) proba interviu – se va susține în sala de ședințe la sediul Spitalului în data de 12.10.2023,ora 10,00
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data şi ora afişării rezultatului fiecărei probe la sediul spitalului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de o zi de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut:
-minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Nr.crt. Activități Data si ora
1 Publicare anunț 14.09.2023
2 Depunere dosare candidați 15.09.2023 – 28.09.2023, ora 14.00
3 Selecție dosare 29.09.2023, ora 10:00
4 Afișare rezultate selecție dosare 02.10.2023,ora 13:00
5 Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 02.10.2023, ora 13:00 – 03.10.2023, ora 13:00
6 Solutionare contestatii și afisare rezultate afișarea rezultatului contestațiilor 04.10.2023, ora 13:00
7 Susținere probă scrisă 06.10.2023, ora 10:00
8 Afișare rezultat probă scrisă 09.10.2023, ora 13:00
9 Depunere contestații privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, ora 13:00 – 10.10.2023, ora 13:00
10 Soluționare si afișarea rezultatului contestațiilor la proba scrisa 11.10.2023, ora 13:00
11 Susținere probă interviu 12.10.2023,ora 10:00
12 Afișare rezultat probă interviu 13.10.2023, ora 13:00
13 Depunere contestații privind rezultatele probei interviu 13.10.2023, ora 13:00 – 16.10.2023, ora 13:00
14 Soluționare si afișarea rezultatului contestațiilor la proba interviu 17.10.2023, ora 13:00
15 Afișare rezultat final 18.10.2023, ora 13:00
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 28.09.2023 inclusiv,până la ora 14.00, la Birou RUNOS al spitalului, dar cu înregistrarea prealabilă la registratura unității.

Relaţii suplimentare pot fi obținute de la Birou RUNOS–telefon 0262342120/interior 120.