inginer specialist IA, magaziner, muncitor calificat II și referent de specialitate I


Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, Timișoara, Județul Timiș
Anuntul a expirat


Anunt


Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, cu sediul în Timișoara, Piața Libertății nr.3, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:
– inginer specialist, gradul profesional IA, studii superioare – 1 post la Serviciul Administrativ;
– magaziner, studii medii – 1 post la Serviciul Administrativ;
– muncitor calificat (tâmplar), treapta profesională II, studii medii sau generale – 1 post la Serviciul Administrativ;
– referent de specialitate, gradul profesional I, studii superioare – 1 post la Birou IT, Digitizare, Grafică-Design, Imagine, Relații Internaționale, American Corner.

Condiții specifice de participare la concurs:
a) Pentru postul de inginer specialist, gradul profesional IA, studii superioare:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de licență:
▪ Inginerie civilă;
▪ Ingineria instalațiilor.
– Vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării postului: minimum 7 ani.
b) Pentru postul de magaziner, studii medii:
– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime în muncă, în activitatea de gestionare a materialelor și echipamentelor: minimum 5 ani.
c) Pentru postul de muncitor calificat (tâmplar), treapta profesională II, studii medii sau generale:
– Școală profesională și atestat/certificat de calificare în meseria de tâmplar;
– Vechime în muncă, în domeniul de calificare: minimum 6 ani.
d) Pentru postul de referent de specialitate, gradul profesional I, studii superioare:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de licență:
▪ Drept;
▪ Științe administrative;
▪ Științe ale comunicării;
▪ Sociologie.
– Vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării postului: minimum 7 ani.

Calendarul concursului:
Publicarea anunțului: 06.09.2023
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 06.09.2023 – 19.09.2023 între orele 1000 – 1400
Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 19.09.2023 ora 1400
Selecția dosarelor de concurs: 20.09.2023
Afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs: 21.09.2023 ora 1400
Termenul de depunere a contestațiilor: 22.09.2023 ora 1400
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatului contestațiilor: 25.09.2023 ora 1400
Proba scrisă: 27.09.2023 ora 1000
Afișarea rezultatului probei scrise: 28.09.2023 ora 1500
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 29.09.2023 ora 1500
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și afișarea rezultatului contestațiilor: 02.10.2023 ora 1500
Interviul: 03.10.2023 ora 1000
Afișarea rezultatului interviului: 04.10.2023 ora 1500
Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul interviului: 05.10.2023 ora 1500
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul interviului și afișarea rezultatului contestațiilor: 06.10.2023 ora 1500
Afișarea rezultatului final al concursului: 09.10.2023 ora 1500

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, Timișoara, Piața Libertății nr.3, telefon 0256-430746, persoană de contact: Miga Margareta-economist IA, e-mail: contabilitate@bjt.ro și de pe website: bjt.ro.