INGINER I A (S)


Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Expiră in 2023-10-02


Anunt


1 post vacant de execuție de Inginer gradul IA (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice
Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
a. Nivelul studiilor: superioare – diplomă licență;
b. Domeniul studiilor: Științe inginerești;
b. Vechime în muncă: minim 10 ani;
c. alte competenţe :
• Spirit de echipă, bun organizator;
• Adaptabilitate, bun organizator, comunicare;
• Serios, conștincios, prompt;
• Dorință permanentă de cunoaștere și învățare a noului;
• Capacitate de autoperfecționare.
d. alte condiții specifice:
• Cunoștințe operare/programare PC,
• Diplomă de absolvire în domeniul Microelectronica constituie un avantaj.
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

19.09.2023-02.10.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
03.10.2023-04.10.2023 – selecție dosare
05.10.2023 – afișare rezultate selecție dosare
06.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
09.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

10.10.2023 – ora 1200, sala B216 – susținere probă scrisă tip sinteză – prezență fizică
11.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
12.10.2023 – depunere contestații la proba scrisă
13.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba scrisă

16.10.2023 – ora 1100, sala B216 – susținere interviu – prezență fizică
17.10.2023 – afișare rezultate interviu
18.10.2023 – depunere contestații probă interviu
19.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
20.10.2023 – afișare rezultate finale
Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.