informatician STUDII SUPERIOARE


liceul tehnologic nr. 1 corod
Expiră in 2023-10-02


Anunt


LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, cu sediul în localitatea COROD, județul GALAȚI organizează concurs la sediul instituției pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:
INFORMATICIAN I (S) , 1 normă, perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfășura astfel:
– Proba scrisă în data de 05.10.2023 ora 9,00
– Proba de interviu în data de 05.10.2023 ora 12,00
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
• Nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare;
• Vechime necesară în specialitatea studiilor – 5 ani;
• Competenţe digitale (Word, Excel);
• Configurare, administrare rețele de calculatoare;
• Creare administrare pagini web, baze de date;
• Cunoștințe avansate de operare pe calculator;
• Abilitatea de a lucra independent si în echipă;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
• Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților;
• disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele transate prin fișa postului
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 02.10.2023, ora 12.00 la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 Corod.
Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Tehnologic Nr.1 Corod, persoana de contact: Savastre Lucica, telefon: 0728989948, E-mail : sc1corod@yahoo.com .