informatician SSd 1


BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Anuntul a expirat


Anunt


informatician ssd 1, un post, studii superioare în domeniul științelor sociale, ramurile științe ale comunicării, specializarea media digitală, științe economice; specializările informatică economică, marketing;certificat de absolvire cursuri de producție media constituie avantaj; vechime în muncă: minimum 3 ani;cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Suita Microsoft Office, programe de prelucrare a imaginilor audio-video; Limbi străine: cel puţin o limbă străină, de preferinţă lb. engleză, la nivel mediu – B1. proba scrisă va avea loc pe 9 octombrie și interviul pe 12 octombrie 2023. Relații suplimentare detaliate privind bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției adresa Calea Victoriei nr.125, sect.1, Buc, telefon 0212128284, int.1206/1207.