INFORMATICIAN, ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE, MUNCITOR NECALIFICAT


liceul tehnologic agricol ,,alexandru borza„ geoagiU
Anuntul a expirat


Anunt


1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: informatician, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul profesional: II
4. Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice postului.
5. Numărul de posturi: 1

1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: îngrijitor curățenie, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul profesional: IM
4. Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice postului.
5. Numărul de posturi: 1

1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: muncitor necalificat, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul profesional: M
4. Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice postului.
5. Numărul de posturi: 1
Condiții specifice de ocupare a postului:
Pentru postul vacant de informatician
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul informaticii, automatizări și calculatoare, TIC, matematică – informatică, ingineria sistemelor soft-ware (vechime, minim 6 luni în specialitatea postului);
• cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat (Word, Excel, etc);
• cunoștințe de întreținere hardware si software;
• cunoștințe de bază în proiectarea și gestiunea bazelor de date;
• cunoștințe de configurare și întreținere rețele LAN;
• creare administrare pagini web;
• lucrul cu sisteme de operare Windows Linux.
• disponibilitate pentru program flexibil;

Pentru postul vacant de îngrijitor:
• studii medii sau generale;
• disponibilitate pentru program flexibil;
• abilități, calități și aptitudini necesare: rigurozitate, atenție și îndemânare;
• rezistență la efort fizic, atenție la detalii, disponibilitate pentru lucrul în echipă spirit de observație, viteză de reacție, capacitate de comunicare.
• vechime în muncă – nu se solicită

Pentru postul vacant de muncitor necalificat – ajutor de bucătar:
• studii medii sau generale;
• constituie avantaj certificat de calificare profesională – bucătar
• disponibilitate pentru program flexibil;
• abilități, calități și aptitudini necesare: rigurozitate, atenție și îndemânare;
• rezistență la efort fizic, atenție la detalii, disponibilitate pentru lucrul în echipă, spirit de observație, viteză de reacție, capacitate de comunicare.
• vechime în muncă – nu se solicită

Termenul de depunere a dosarelor: 22.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– proba scrisă în data de 03.10.2023, între orele 10:00 – 12:00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 05.10.2023, între orele 10.00 – 12.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 09.10.2023, începând cu ora 10:00, la sediul instituției.
– afișarea rezultatelor finale: 10.10.2023, ora 12:00, la sediul instituției;

Date de contact: Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza” , cu sediul în Geoagiu, strada Independenței nr. 47, județul Hunedoara, secretariat, tel. 0254/248877, persoana de contact Defta Mitrana-Marinela.