Informatician II


Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani, cu sediul în sat Peștișani, comuna Peștișani, Str. Principală nr. 5, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Informatician II
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Personal didactic auxiliar – Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii superioare absolvite cu diplomă licență în specializarea Informatică, Automatică și calculatoare, Calculatoare și informatică aplicată
– Perfecționări: – în domeniu sau Sisteme de supraveghere audio-video
-Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: Limba Engleză, minim A2
– Vechimea în muncă: minim 5 ani în specialitatea diplomei de licență

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani, cu sediul în sat Peștișani, comuna Peștișani, Str. Principală nr. 5, jud. Gorj 22.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 04.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 05.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 14.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.liceupestisani.ro persoană de contact: Croicu Elena, funcția secretar, având numărul de telefon 0253277113