informatician/analist programator


Liceul Tehnologic Voinești
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Liceul Tehnologic Voinești cu sediul în Voinești, str. Principală nr. 154, judetul Dâmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: informatician/analist programator, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0724008262, persoană de contact Dobrinoiu Georgiana, email: contact@ltvoinesti.ro.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 02.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii de lungă/scurtă durată în domeniul postului
2. Vechime în specialitatea studiilor: nu

Bibliografie şi tematică:
LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naționale;
• Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5447/2020;
• BURAGA Sabin — 2005 Proiectarea siturilor Web — design și funcționalitate, lași, Polirom ; • CERCHEZ Emanuela — Internet. Utilizarea rețelei Internet;
• Luke Welling, Laura Thomson — Dezvoltarea aplicatiilor WEB cu PHP și MySQL, Ed. Teora • Dima Gabriel — Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
• Steve Bain — Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
• Utilizarea computerului — Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. București
• Utilizarea computerului — Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. București
• Editare de text — Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. București
• Calcul tabelar — Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. București • Utilizare SIIIR — http://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri;

Tematica
1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
2. Echipamente de rețea și comunicație.
3. Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate
4. Administrarea rețelelor de calculatoare
5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
6. Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
8. Instalare și configurare Windows 10, Microsoft Office.
9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare
10. Sisteme de operare Windows, Linux
11. Suita Microsoft Office 365( Word, Exce1.Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) și Google Suite (cu accent pe Classroom, Google Forms, Calendar, Drive)
12. Internet, servicii Internet
13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.
15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 19 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 2 octombrie 2023 16.00
selectia dosarelor 3 octombrie 2023 12.00
afișarea selecției dosarelor 3 octombrie 2023 16.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 4 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la contestații 4 octombrie 2023 12.00
proba scrisă 10 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 10 octombrie 2023 12.00
termen limită contestații la proba scrisă 11 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 11 octombrie 2023 14.00
interviul 12 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 12 octombrie 2023 12.00
termen limită contestații la proba de interviu 13 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 13 octombrie 2023 16.00
afișarea REZULTAT FINAL 13 octombrie 2023 16.30

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.