Informatician (0,5 normă)


Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, localitatea Roșia de Amaradia, județul Gorj
Expiră azi


Anunt


Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, cu sediul în localitatea Roșia de Amaradia, strada Primaverii, nr. 25, județul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Informatician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT-personal didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: superioare in domeniul matematica-informatică (tehnologia informatiei)
• Vechimea în muncă: 2 ani
• Vechime în domeniul studiilor: 2 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, cu sediul în localitatea Roșia de Amaradia, strada Principală, nr. 297, județul Gorj, până la data de: 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Iliusi Ilie Marian funcția Director, având numărul de telefon 0751.108.323.