infirmieră, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială Făcăeni, loc. Făcăeni, jud. Ialomița,
Anuntul a expirat


Anunt


infirmieră, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 3

Condiţii specifice de participare la concurs:
o nivelul studiilor: generale-curs de infirmieră
o vechime în muncă – nu necesită
o disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale
o abilităţi de comunicare şi relaţionare
o disponibilitate de program flexibil
o cunoștințe de legislație specifică locului de muncă
o cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 22.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 13.00.
– proba interviu în data de 05.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.10.2023, ora 11.00.
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 13.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
Depunerea contestaţiilor după selecția dosarelor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 25.09.2023, ora 15.30, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023 ora 14.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.
Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului:
– se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Subscrisa Școala Gimnazială Făcăeni, cu sediul în: loc. Făcăeni, str. Școlii, nr. 2, jud. Ialomița, compartimentul resurse umane, telefon: 0243313219, persoană de contact: Lalu Florica, e-mail: sc_facaeni@yahoo.com.