INFIRMIERĂ (M;G)


grădinița cu program prelungit „rază de soare”
Expiră azi


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare”, cu sediul în municipiul Urziceni, str. Revoluției nr. 12, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: INFIRMIERĂ (M;G)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Învățământ/Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: minim 10 clase / școală profesională
-Absolventă a unui curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau furnizori autorizaţi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii, atestat prin certificat sau adeverinţă
-Vechimea în muncă: minim 1 an
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare”, cu sediul în municipiul Urziceni, str. Revoluției nr. 12, jud. Ialomița 26.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.gpprazadesoare.ro, persoană de contact: Petre Rodica funcția director, având numărul de telefon 0243254699.