Infirmieră, infirmieră debutantă și îngrijitoare


Spitalul Clinic De Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Anuntul a expirat


Anunt


SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– 1 post Infirmieră debutantă, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie IV
– 1 post Infirmieră debutantă, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie IX
– 1 post Infirmieră debutantă, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Psihiatrie XI
– 1 post Infirmieră debutantă, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Psihiatrie XIV
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie I
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie VI
– 2 posturi Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie VII
– 3 posturi Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie VIII
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie IX
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Psihiatrie XIII
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie Pediatrică
– 1 post Infirmieră, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, minim 6 luni vechime în activitate, Secția Clinică Neurologie Pediatrică
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie I
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie III
– 2 posturi Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie IV
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Psihiatrie VI
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Neurologie Pediatrică
– 3 posturi Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Psihiatrie XIII
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Psihiatrie XIV
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Psihiatrie XV
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Secția Clinică Neurologie Pediatrica- Compartiment recuperare neuropsihomotorie
– 1 post Îngrijitoare, studii medii sau generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, fără vechime în activitate, Staționar de zi psihiatrie toxicomanie.

PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERĂ:
 studii medii sau generale;
 curs infirmiere organizat de O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmier organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății.
 Minim 6 luni vechime în activitate

PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ:
 studii medii sau generale;
 curs infirmiere organizat de O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii sau Ministerul Sănătății
 fără vechime în activitate

PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOARE:
 studii medii sau generale
 fără vechime în activitate

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Soseaua berceni Nr. 10 Sector 4 București, astfel: proba scrisă în data de 04.10.2023, începând cu ora 08.00 iar proba interviu în data de 10.10.2023, începand ora 08.00.
În funcție de numarul candidaților înscriși, ora și sala de desfăşurare a concursurilor (proba scrisă şi proba interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro .
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse Umane în perioada 13.09.2023-26.09.2023 între orele 09.00–15.00.
Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea condițiilor generale și specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului www.spital-obregia.ro și pe posturi.gov.ro.
Informații suplimentare se obțin la Tel 0770.433.540 sau e-mail runos@spital-obregia.ro.