infirmieră I G, post contractual vacant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;


Grădinița P.P. ”Căsuța de turtă dulce” Constanța, județul Const
Expiră in 2023-09-29


Anunt


infirmieră I G, post contractual vacant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 normă;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale;
2. Perfecționări (specializări): infirmieră;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute:
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: atentie distributiva, empatie,
6. Vechime în domeniu de 2 ani

instruirea copiilor şi tinerilor.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 03.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 09.10.2023, ora 12,00
– proba interviu în data de 10.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023, ora 12,00
– afişarea rezultatelor finale: 10.10.2023, ora 16,00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 09.10.2023, ora 15,00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 10.10.2023, ora 8,00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița P.P. ”Căsuța de turtă dulce” Constanța, cu sediul în mun. Constanța, aleea Dealului, nr. 1, județul Constanța, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0341439654, persoana de contact Gorpin Irina, email: gop14cta@yahoo.com.