Infirmieră (G) (2 posturi), Îngrijitor copii – II M (1 post)


Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia, cu sediul în Slobozia, Str. Sporturilor nr. 4, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Infirmieră (G)
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Invatamant
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor copii – II M
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Invatamant
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Infirmieră (G) sunt:
– Studii: minim 10 clase/școală profesională
– Absolventă a unui curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau furnizori autorizaţi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății, atestat prin certificat de absolvire;
-Vechimea minimă în muncă: minim 4 ani.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Îngrijitor copii – II M sunt:
– Studii medii (diplomă de bacalaureat)
– Vechimea în muncă: minim 4 ani
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 14.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia, cu sediul în Slobozia, Str. Sporturilor nr. 4, jud. Ialomița 28.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 06.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://gradinitavoinicelul.ro., persoană de contact: Bîrsan Mihaela funcția director, având numărul de telefon 0343566970.