Infirmieră (2 posturi)


Creșa Năsăud
Anuntul a expirat


Anunt


Creșa Năsăud cu sediul în Năsăud, str. Miron Cristea, bloc 12, parter, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Infirmieră
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Asistență medicală/educație și îngrijire
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

Pentru postul de infirmiră
• Studii: generale/medii
• Vechime în muncă: nu este cazul

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 14.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Creșa Năsăud cu sediul în Năsăud, str. Miron Cristea, bloc 12, parter , judeţul Bistrița-Năsăud, până la data de: 28.09.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 16.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 16.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 06.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0263/401.025, persoană de contact: Ilieș Ana- Maria, având funcția de director.