HIDROLOG


ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA CRISURI
Anuntul a expirat


Anunt


Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu sediul în Oradea, strada Ion Bogdan nr. 35 județul Bihor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, conform Art. IV alin. (2) lit. b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/ 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, organizează concurs pentru ocuparea unui post corespunzător funcţiei contractuale de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de
hidrolog COR 211424- studii superioare
la Compartimentul Relații Transfrontaliere din cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri (1 post).
Activitatea profesională a hidrologului se va desfășura în cadrul Compartimentului Relații Transfrontaliere, cu sediul în Oradea, strada Ion Bogdan, nr. 35 județul Bihor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, precum şi calendarul desfăşurării concursului sunt:
– Studii superioare în domeniul geografie
– Cunoștințe de operare nivel mediu pentru Word, Excel, Navigare Internet
– disponibilitate pentru muncă de teren
Calendarul de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de hidrolog la Compartimentul Relații Transfrontaliere din cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri :
Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Crișuri din strada Ion
Bogdan nr. 35 localitatea Oradea, Județul Bihor după următorul calendar:
– 25.09.2023 ora 1500 – data limită de depunere la registratura Administrației Bazinale de Apă Crișuri a dosarelor de participare la concurs;
– 26.09.2023 – selecţia dosarelor de concurs;
– 27.09.2023 ora 1600 termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 28.09.2023 ora 1400 termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 29.09.2023 ora 1300 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;
– 02.10.2023 ora 1000 desfăşurare probă scrisă;
– 03.10.2023 ora 1600 termen de afişare rezultate proba scrisă;
– 04.10.2023 ora 1400 termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 05.10.2023 ora 1600 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;
– 06.10.2023 ora 1000 susţinerea interviului;
– 09.10.2023 ora 1600 termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 10.10.2023 ora 1400 termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 11.10.2023 ora 1600 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 12.10.2023 ora 1600 termen de afişare a rezultatelor finale.