Guard


U.A.T. Comuna Luizi Călugăra
Expiră maine


Anunt


U.A.T. Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Guard
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:Gospodarire Comunala
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice:
– studii generale, nu necesita vechime
– să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic
– disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute.
– Vechime in munca: nu se solicită

Calendar concurs:
1. Publicarea anunțului 13.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Primăria comunei Luizi Călugăra 13.09.2023 – 27.09.2023 ora 16
3 Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și desfășurare a concursului 29.09.2023
4 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 02.10.2023 ora 10
5 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 02.10.2023 ora 14
6 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 03.10.2023, 10
7 Susținerea probei scrise la Primăria comunei Luizi Călugăra 05.10.2023 ora 10
8 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 05.10.2023 ora 15
9 Depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute la proba scrisă 06.10.2023 ora 11
10 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă 06.10.2023 ora 13
11 Susținerea probei interviu la sediul Primăriei comunei Luizi- Călugăra 09.10.2023 ora 15
12 Comunicarea rezultatelor după susținerea probei interviu 10.10.2023 ora 10
13 Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei interviu 10.10.2023 ora 12
14 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 10.10.2023 ora 15
15 Afișarea rezultatului final al concursului 11.10.2023 ora 16

Relaţii la telefon: 0234/218.011 int 205 sau la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra.