guard


Primăria Răcoasa
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Răcoasa cu sediul în Răcoasa, str. Principala nr. 64, judetul Vrancea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: guard, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0762206272, persoană de contact Lupașcu Costel, email: primaria_racoasa2008@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 21.09.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: 10 clase
2. Vechime în specialitatea studiilor: 1 an
3. Alte condiții: permis conducere categoria B

Bibliografie şi tematică:
1. Constituția României.
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.
3. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ : art.368 -Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici și personalului contractual din administratia publică și
4. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ: art. 553 Tipurile de raspundere a personalului contractual , art. 554 Incadrarea si promovarea personalului contractual și art. 562-art 579 alte dispoziții legale aplicabile personalului contractual;
5. Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii , cu modificările și completările ulterioare : art 241-259.
6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva incendiilor- art.22

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 7 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 21 septembrie 2023 16.00
selectia dosarelor 21 septembrie 2023 14.00
afișarea selecției dosarelor 21 septembrie 2023 14.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 21 septembrie 2023 16.00
afișarea rezultatelor la contestații 21 septembrie 2023 16.30
proba scrisă 28 septembrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 28 septembrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 29 septembrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 29 septembrie 2023 15.00
interviul 2 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 2 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 3 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 3 octombrie 2023 15.30
afișarea REZULTAT FINAL 3 octombrie 2023 16.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.