GUARD


U.A.T. COMUNA OȚELENI
Anuntul a expirat


Anunt


– Guard, 1(un) post,
– Conditii specifice pentru ocuparea postului: nu sunt;
Data ora și locul desfășurării concursului:
– proba scrisă: 04.10.2023, ora 10.00, la la sediul U.A.T. Comuna Oțeleni, sat Oțeleni, strada Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul Iași,
– proba interviu: se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
– Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: in termen de 10 zile lucratoare de la data afișarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant.
– Selacția dosarelor de concurs: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
– Adresa de corespondență: localitatea Oţeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, judeţul Iaşi;
– Tel: 0232.718.246, e-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro;
– Nume, prenume persoana de contact: Miclăuș Ancuța Petronela, consilier cu atribuții delegate în domeniul resurselor umane.
– Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs sunt puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și la sediul instituției angajatoare.