Garderobier


FILARMONICA BANATUL TIMISOARA
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Garderobier-1 post
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
a) studii generale sau medii;
b) Vechimea în muncă: nu este necesară;
c) Abilități, calități și aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă, disponibilitate la program de lucru prelungit;
d) Recomandare de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte faptul că nu a suferit sancțiuni disciplinare.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– data limită de depunere a dosarelor de concurs: 03.10.2023, ora 14:00, la Biroul Resurse Umane, Comunicare din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.2, în zilele lucrătoare (luni-vineri) în intervalul orar 9:00-14:00;
– selecţia dosarelor de concurs: 04.10.2023, ora 10:00;
– rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 04.10.2023, ora 14:00;
– termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor: 06.10.2023, ora 14:00;
– proba scrisă: 10.10.2023, ora 10.00;
– afişarea rezultatului probei scrise : 11.10.2023, ora 14.00;
– termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 12.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă : 13.10.2023, ora 14:00;
– proba interviu: 16.10.2023, ora 10.00.
– afişarea rezultatului probei interviu: 16.10.2023, ora 14.00;
– termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la proba interviu: 17.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultatului contestaţiilor privind proba interviu : 18.10.2023, ora 14:00;
– afişarea rezultatului final:19.10.2023, ora 14:00.
Afişarea rezultatelor se face la sediul instituţiei din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.2, precum și pe pagina de internet www.filarmonicabanatul.ro
Pentru promovarea probei scrise și interviului, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte din totalul de 100 puncte al probei.
Doar candidații admiși la o etapă anterioară pot participa la etapa următoare.
Dosarul de concurs, se va depune personal la Biroul Resurse Umane, Comunicare. Candidatul va primi numărul de înregistrare al dosarului. Numărul de înregistrare comunicat, constituie modalitatea de identificare a candidatului pe listele cu rezultatele concursului ce vor fi comunicate ulterior, în urma fiecărei etape parcurse.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Filarmonicii „Banatul” Timişoara din Bulevardul C.D. Loga, nr.2 sau la numărul de telefon 0256/492521, în intervalul orar 9:00-15:00.