Funcții militare (7 posturi)


Direcția Generală Juridică
Anuntul a expirat


Direcția Generală Juridică din Ministerul Apărării Naționale – București organizează concurs pentru încadrarea a 7 (șapte) funcții de execuție vacante de ofițer, cu gradul de căpitan, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124, cu modificările și completările ulterioare, funcții în cadrul Centrului asigurare procesuală teritorială, structură subordonată nemijlocit Direcției generale juridice, după cum urmează:

 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 1):
  • locație birou: Brigada 15 Mecanizată „Podu înalt”- Iași:
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară; justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 3):
  • locație birou: Centrul Militar Județean Suceava – Suceava
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 8):
  • locație birou: Cercul Militar Ploiești – mun. Ploiești
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poare fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 9):
  • locație birou: Căminul Militar de Garnizoană Pitești – mun. Pitești
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 10):
  • locație birou: Divizia 4 Infanterie .Gemma”- Cluj-Napoca
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 12):
  • locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia
  • arma: justiție militară (28)
  • Specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.
 • Consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 13):
  • locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia
  • arma: justiție militară (28)
  • specialitate militară: justiție militară (115)
  • gradul funcției: căpitan
  • gradul maxim care poate fi acordat: căpitan.

Candidații pot proveni din:

 • ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor oare nu au absolvit o instituție de învățământ superior, Cu diplomă de licență/echivalentă
 • maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari
 • persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională
 • persoane care nu dețin grad militar.

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante:

 • studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență (ciclul I Bologna) în domeniul drept, specializarea drept, respectiv specializarea drept european și internațional.

Data-limită de înscriere la concurs: 21.06.2022, ora 16.00.

Testele eliminatorii de aptitudini:

 • evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică: în perioada 11.07.2022-15.07.2022:
 • se vor desfășura la sediul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza, adresa: Breaza, Strada Republicii nr. 75, județul Prahova
 • examinarea medicală: în perioada 18.07.2022- 21.07.2022
 • se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, la Centrul medical de diagnostic și tratament ambulatoriu al MApN „Academician Ștefan Milcu”, București.

Data, ora și locul de desfășurare a testului scris:

 • 08.2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5.

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul’5, persoană de contact: Bahnean Gheorghe – secretar, telefon 021.402.34.00, interior 1011/535.