Funcții contractuale


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • administrator financiar (S), la Direcția resurse umane – 2 posturi
 •  administrator financiar (S), la Direcția economică – 1 post
 • secretar înv. (S), la Biroul relații internaționale – 1 post
 • secretar înv. (S), la Biroul restaurant – cantina USAMV CN – 1 post – 6 h/zi
 • șef birou achiziții (S),  la Direcția achiziții publice, aprovizionare si desfacere, USAMV – 1 post
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN – 1 post
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN – 1 post
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN – 1 post
 • îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, la Biroul întreținere clădiri și spații verzi, USAMV CN – 1 post
 • bucătar (muncitor calificat), la Biroul restaurant – cantina USAMV CN – 1 post
 • manipulant marfă (muncitor necalificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 1 post – 4 h/zi
 • stivuitorist (muncitor calificat),  la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 1 post – 4 h/zi
 • conducător auto (muncitori calificați), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 3 posturi
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 1 post
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 1 post
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN – 1 post – 4 h/zi
 • inginer industrie alimentară, la DPPVA, în cadrul USAMV CN – 1 post


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • administrator financiar (S) la Direcția resurse umane:
  • nu necesită vechime
  • studii superioare de lungă durată, în domeniul științe economice
  • cunoștințe avansate de operare pe calculator
  • flexibilitate la program prelungit
  • rezistență la stres.
 • administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția economică.
  • studii superioare economice
  • minimum 1 an vechime în specialitate
  • cunoștințe de operare pe calculator
  • flexibilitate la program prelungit
  • rezistență la stres.
 • secretar învățământ (S) la Biroul relații internaționale:
  • studii superioare în domeniul: studii europene, administrație și management public sau comunicare și relații publice
  • cunoașterea unor limbi de circulație internațională: obligatoriu limba engleză (minimum nivel B2 cu atestat lingvistic); cunoașterea limbii franceze constituie avantaj
  • vechime în muncă minimum 2 ani, din care minimum 1 an într-o instituție de învățământ superior
  • cunoștințe avansate ale suitei de programe de birou MS Office.
 • secretar înv. (S), la Biroul restaurant – cantina USAMV CN:
  • nu se solicită vechime
  • studii superioare de lungă durată, respectiv ciclul I studii universitare de licență
  • cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date
  • abilități de comunicare și de secretariat.
 • șef birou achiziții (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare si desfacere, USAMV:
  • studii superioare de specialitate juridice sau economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 10 ani, din care minimum 5 ani în instituții publice
  • experiență de minimum 3 ani în achiziții publice
  • cunoștințe avansate de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office, Word, PowerPoint, SEAP)
  • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională
  • să dețină cunoștințe solide în materie de achiziții publice, precum și o experiență adecvată în materie de management, inclusiv competențe administrative
  • capacitate de planificare, utilizare și organizare eficientă și eficace a timpului de lucru
  • abilități de comunicare scrisă, verbală și relaționare interpersonală
  • capacitate de analiză și sinteză, capacitate de gestionare a situațiilor dificile, precum și a resurselor alocate, concentrare și menținerea unui nivel ridicat de atenție la detalii în condițiile unei activități riguroase și cu termene stricte, capacitatea de a găsi soluții viabile pe probleme de achiziții.
  • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN.:
   • studii: absolvent de studii superioare: economice, inginerie
   • vechime în muncă de minimum 3 ani
   • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională
   • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Microsoft Excel, platforma SEAP (SICAR).
  • administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN.
   • studii: absolvent de studii superioare: economice, inginerie
   • vechime în muncă de minimum 3 ani
   • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională
   • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Microsoft Excel, platforma SEAP (SICAP).
  • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN:
   • studii: absolvent de studii superioare tehnice – facultate de construcții, specializarea construcții civile
   • vechime în muncă de minimum 3 ani
   • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională
   • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Microsoft Excel, platforma SEAP (SICAP).
  • îngrijitor clădiri, la Biroul întreținere clădiri și spații verzi, USAMV CN:
   • studii necesare: studii generale
   • vechime în muncă; nu necesită vechime
   • apt pentru lucrul la înălțime.
  • bucătar (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Biroul restaurant – cantina USAMV CN.
   • vechime în muncă 2 ani
   • studii necesare: studii medii
   • certificate de calificare bucătar.
  • manipulant marfă (muncitor necalificat), 4 h/zi, la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
   • studii: școală generală
   • nu necesită vechime
   • posesor permis conducere categoria B
   • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • stivuitorist (muncitor calificat),  4 h/zi, ia Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • vechime în muncă: nu necesită vechime
  • studii: liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat
  • atestat profesional pentru stivuitorist
  • autorizație ISCIR valabilă
  • permis de conducere categoria B
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • conducător auto (muncitori calificați), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • studii medii
  • vechime în muncă minimum 5 ani
  • posesor permis conducere categoria B
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • studii: medii
  • minimum 5 ani vechime
  • atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate
  • card tahograf în termen de valabilitate
  • recomandare de la ultimul loc de muncă
  • carnet de conducere categoriile B, C, D, E.
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • studii: liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat
  • minimum 5 ani vechime în calitate de conducător auto
  • atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate
  • card tahograf în termen de valabilitate
  • recomandare de la ultimul loc de muncă
  • carnet de conducere categoriile B, C, D, E.
 • conducător auto (muncitor calificat),  4 h/zi, la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • studii medii
  • vechime în muncă minimum 5 ani
  • posesor permis conducere categoria B
  • recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • inginer industrie alimentară, la DPPVA, în cadrul USAMV CN:
  • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul industriei alimentare
  • competențe în managementul siguranței alimentare, dovedite prin atestate/certificate/diplome de absolvire cursuri/specializări/traininguri
  • nu necesită vechime în muncă
  • posesor permis conducere categoria B
  • operare PC: cunoștințe Microsoft Office, Outlook, Drive.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iunie 2022, ora 14.00: termenul – limită pentru depunerea dosarelor;
 • administrator financiar (S), la Direcția resurse umane:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 •  administrator financiar (S), la Direcția economică:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • secretar înv. (S), la Biroul relații internaționale:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • secretar înv. (S), la Biroul restaurant – cantina USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • șef birou achiziții (S),  la Direcția achiziții publice, aprovizionare si desfacere, USAMV:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu (S), la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, la Biroul întreținere clădiri și spații verzi, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • bucătar (muncitor calificat), la Biroul restaurant – cantina USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • manipulant marfă (muncitor necalificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • stivuitorist (muncitor calificat),  la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • conducător auto (muncitori calificați), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • conducător auto (muncitor calificat), la Compartimentul garaj auto, USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba practică; 
  • 22 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • inginer industrie alimentară, la DPPVA, în cadrul USAMV CN:
  • 14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
  • 17 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, din str. Mănăștur nr. 3 – 5, camera 24, județul Cluj, telefon 0374/492.010, int. 237.