Funcții contractuale


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de infirmieră (30 posturi):

 1. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Hematologie;
 2. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli      metabolice;
 3. 4 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Cardiologie;
 4. 2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Neurologie;
 5. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Neurologie;
 6. 3 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Ortopedie și Traumatologie;
 7. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Ortopedie și Traumatologie;
 8. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică;
 9. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Chirurgie generală;
 10. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Neurochirurgie;
 11. 2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Urologie;
 12. 2 posturi cu normă întreagă de brancardier la Secția Urologie;
 13. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția ORL;
 14. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția ATI;
 15. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 16. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Chirurgie plastică, microchirurgie econstructivă;
 17. 2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Pediatrie;
 18. 5 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 19. 2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Neonatologie;
 20. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Secția Oncologie medicală;
 21. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Compartimentul Nefrologie;
 22. 2 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Compartimentul Chirurgie cardiovasculară;
 23. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Compartimentul Chirurgie vasculară;
 24. 3 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie;
 25. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Secția UPU-SMURD;
 26. 3 posturi cu normă întreagă de brancardier la Secția UPU-SMURD;
 27. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Farmacia Spital;
 28. 4 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Blocul Operator;
 29. 1 post cu normă întreagă de brancardier la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;
 30. 1 post cu normă întreagă de îngrijitoare de curățenie la Centrul de sănătate mintală;

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • studii generale;

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 23 martie 2023, ora 15.00 (luni-joi: 13.00 – 15.30; vineri: 10.00 – 12.00): termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 aprilie 2023, ora 11.00, proba scrisă;
 • 12 aprilie 2023, ora 08.30, proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, telefon: 0262/205.100, int. 2284, 0262/218.712.

Document atașat