Funcții contractuale


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră in 0 zile, 20 ore


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii necesare: studii generale
  • vechime în muncă: nu necesită vechime
  • apt pentru lucrul la înălțime
 • 1 post muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, 8 h/zl, la Birou întreținere clădiri și spații verzi.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii necesare: studii generale
  • vechime în muncă: minimum 1 an
 • 1 post administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția economică
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare economice
  • minimum 1 an vechime în specialitate
  • cunoștințe de operare pe calculator
  • flexibilitate la program prelungit
  • rezistență la stres
 • 1 post bucătar (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Biroul Restaurant-Cantina USAMV CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă 2 ani
  • studii necesare: studii medii
  • certificate de calificare bucătar
 • 1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Achiziții Publice, Aprovizionare și Desfacere USAMV CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: absolvent de studii superioare tehnice – Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții Civile
  • vechime’în muncă de minimum 3 ani
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională – expert achiziții publice
  • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Microsoft Excel, Platforma Seap (Sicap).
 • 1 post manipulant marfă (muncitor necalificat), perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la Compartiment garaj auto
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: școală generală
  • nu necesită vechime
  • posesor permis conducere categoria B
  • recomandare de la ultimul loc de muncă
 • 1 post conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj auto
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii
  • vechime în muncă minimum 5 ani
  • posesor permis conducere categoria B
  • recomandare de la ultimul loc de muncă
 • 1 post conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment garaj auto
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: medii
  • minimum 5 ani vechime
  • atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate
  • card tahograf în termen de valabilitate
  • recomandare de la ultimul loc de muncă
  • carnet de conducere categoria 8, C, D, E
 • 1 post conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj auto
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat
  • minimum 5 ani vechime de conducător auto
  • atestat profesional pentru transport in termen de valabilitate
  • card tahograf în termen de valabilitate
  • recomandare de la ultimul loc de muncâ
  • carnet de conducere categoria B, C, D, E
 • 1 post șef birou restaurare și creație, perioadă nedeterminată, 8 h/zl la Direcția de Investiții în Infrastructură
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare de lungă durată în domeniile: Arte Plastice, Design, Proiectare, Creație arhitecturală, arhitectură, arheologie
  • minimum 10 experiență în design industrial, restaurare, coordonator artistic
  • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor
  • cunoașterea unor limbi de circulație internațională (minimum nivel B2 limbă engleză)
  • cunoștințe avansate ale pachetului de programe MS OFFICE ’
  • flexibilitate la program prelungit
  • permis de conducere categoria B
 • 1 post administrator de patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Direcția de Investiții în Infrastructură
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare inginerești, absolvent al Facultății de Ingineria Instalațiilor, Mecanică sau Construcții
  • vechime în muncă de 3 ani.
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • permis de conducere categoria B
  • experiență în managementul proiectelor de infrastructură
  • cunoștințe de operare pe calculator
  • disponibilitate la program flexibil/prelungit
 • 1 post de director de investiții în infrastructură, perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Direcția de investiții în infrastructură
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime minimum 5 ani în proiectare/construire/ supervizare
  • Studii superioare în domeniul construcții
  • experință în proiectare construcții/reabilitări – industrial, rezidențial, cultural, comercial
  • competențe: operare PC (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint)
  • cunoștințe de operare pe calculator – programe uzuale și dedicate
  • să cunoască limba engleză
  • disponibilitate la program flexibil/prelungit.
 • 1 post șef birou marketing, perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Serviciul marketing
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare economice sau inginerești în domeniile: agronomie, horticultură, zotehnie, medicină veterinară
  • vechime în muncă de 3 ani într-o funcție similară (marketing, PR/Organizare evenimente)
  • nu necesită vechime îh specialitatea studiilor
  • cunoștințe de operare PC
  • permis de conducere categoria B
 • 1 post de muncitor calificat – lucrător comercial-gestionar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Serviciul Marketing- Birou Marketing
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu se solicită vechime
  • studii: minimum 10 clase absolvite
  • certificat calificare ca lucrător comercial în domeniul vânzări – comerț – alimentație publică
  • poate constitui avantaj experiența anterioară ca lucrător comerdal-vânzător
 • 1 post de administrator patrimoniu cu studii medii, perioadă nedetermlnată, 8 h/zi, Serviciul marketing – Biroul marketing
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii economice
  • minimum 3 ani vechime în vânzări și HoReCa
  • avantaj calificare somelier
  • cunoștințe de operare PC
  • flexibilitate la program prelungit
 • 1 post consilier inginer horticol, perioadă nedeterminată, 1/2 normă, Serviciul patrimoniu – USAMV CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare în domeniul Horticultură.
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • vechime în muncă de 3 ani
  • experiență în proceduri de raportare APIA (întocmire documente, dosare, raportări, decontări)
  • permis de conducere categoria B
  • cunoștințe de operare PC
 • 1 post Laborant cu studii medii, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea de Medicină Veterinară – Departamentul I – disciplina Anatomie
 • Condiții specifice de participare la concurs;
  • studii medii
  • nu necesită vechime în muncă
  • cunoștințe de operare pe calculator
 • 1 post laborant (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – Departamentul ingineria produselor alimentare
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineria produselor alimentare
  • cunoștințe de chimie analitică
  • cunoștințe de controlul calității alimentelor
  • abilități de utilizare a calculatorului (Office-Word, Excel, PowerPoint )
  • utilizarea, manipularea echipamentelor, sticlăriei, reactivilor în laborator, dezvoltarea de metode pentru determinări chimice
 • 2 posturi de medic veterinar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea Medicină Veterinară – Departament IV – Disciplina de Patologie Medicală și Semiologie
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare, deținerea diplomei de doctor medic veterinar
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, având cotizația plătită la zi
  • să nu fie urmărit său condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal
  • să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical- veterinare
 • 1 post secretar cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Serviciul de Triaj, Urgențe și Terapie Intensivă – F.M.V.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime
  • nu necesită vechime în speciaiitatea studiilor
  • absolvent studii superioare
 • 1 post laborant, cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Agricultură – Departamentul III – Ingineria și Protecția Mediului
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: superioare, absolvent al Facultății de Agricultură sau Horticultură, specializările Agricultură, Horticultura, cu diplomă de licență
  • nu necesită vechime
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • limbă străină: engleză nivel mediu – opțional.
 • 1 post laborant, cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Agricultură – II – cultura plantelor, disciplina microbiologie
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • studii universitare superioare absolvite cu diplomă de biolog
  • studii masterale absolvite cu diplomă în domeniul Biologie
  • abilități de uilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint)
  • cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel mediu
  • cunoștințe de microbiologie și de analitică de laborator specifică
  • cunoștințe de colectare, prelucrare și analiză de microfloră și date
  • cunoștințe de redactare a articolelor științifice dovedite prin publicații
  • capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză
  • capacitate de organizare, răspundere și gestionare a situațiilor specifice în condiții de stres
 • 1 post muncitor calificat – preparator produse lactate, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Direcția de procesare a produselor de origine vegetală și animală.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat
  • specializare în procesarea laptelui
  • nu necesită vechime în muncă și specialitate.
 • 1 post secretar înv. (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Biroul Relații Internaționale
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare în domeniul: Studii europene, Administrație și Management Public sau Comunicare și Relații publice
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • cunoașterea unor limbi de circulație internațională: obligatoriu limba engleză (minimum nivel B2 cu atestat lingvistic); cunoașterea limbii franceze constituie avantaj
  • vechime în muncă mimin 2 ani, din care minimum 1 an într-o instituție de învățământ superior
  • cunoștințe avansate ale suitei de programe de birou MS OFFICE.’


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 14.00: termenul – limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 
 • 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, din str. Mănăștur nr. 3 – 5, camera 24, județul Cluj, telefon 0374/492.010, int. 237.