Funcții contractuale (25 posturi)


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post administrator financiar (S), 8 h/zi, la Direcția economică
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii superioare economice:
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor și în muncă;
  • cunoștințe de operare pe calculator;
  • flexibilitate la program prelungit;
  • rezistență la stres.
 • 1 post îngrijitor clădiri, 8 h/zi, schimbul 2 (orele 14.00-22.00), la Biroul întreținere clădiri și spații verzi (Clinici veterinare), U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii necesare: studii generale;
  • vechime în muncă: nu necesită vechime;
  • apt pentru lucrul la înălțime.
 • 1 post îngrijitor clădiri, 8 h/zi, în 2 schimburi, la Biroul întreținere clădiri si spatii verzi, U.S.AM.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii necesare: studii generale;
  • nu necesită vechime în muncă;
  • apt pentru lucrul la înălțime.
 • 1 post administrator patrimoniu (S), 8 h/zi, la Direcția achiziții publice, aprovizionare și desfacere U.SAM.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii: absolvent de studii superioare tehnice – Facultatea de construcții, specializarea construcții civile;
  • vechime în muncă de minimum 3ani;
  • vechime în specialitatea studiilor 3 ani;
  • expert achiziții publice – curs de pregătire profesională – expert achiziții publice;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Microsoft Excel, Platforma Seap (Sicap).
 • 1 post conducător auto (muncitor calificat), 8 h/zi, la Compartimentul Garaj auto SAM.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii;
  • vechime în muncă minimum 5 ani;
  • atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate;
  • card tahograf în termen de valabilitate;
  • recomandare de la ultimul ioc de muncă;
  • carnet de conducere categoriile B, C, D, E.
 • 1 post director investiții în infrastructură (S), 8 h/zi, la Direcția de investiții în infrastructură.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de 5 ani;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani în proiectare/ construire/supervizare;
  • studii superioare în domeniul construcții;
  • experiență în proiectare construcții/reabilitări – industrial, rezidențial, cultural, comercial;
  • competențe: operare PC (Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint);
  • cunoștințe de operare pe calculator – programe uzuale și dedicate;
  • să cunoască limba engleză;
  • disponibilitate la program flexibil/prelungit.
 • 1 post muncitor calificat – preparator produse lactate, 8 h/zi, la D.RP.V.A. Ferma Cojocna a U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • specializare îh procesarea laptelui;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • 1 post muncitor necalificat în industria alimentară, 4 h/zi, la D.P.P.V.A. Ferma Cojocna a U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă: 2 ani;
  • studii generale.
 • 1 post muncitor calificat – lucrător gestionar – comercial, 8 h/zi, la Serviciul marketing magazin U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • studii: minimum 10 clase absolvite;
  • certificat calificare ca lucrător comercial în domeniul vânzări – comerț – alimentație publică;
  • poate constitui avantaj experiența anterioară ca lucrător comercial – vânzător
 • 2 posturi referent de specialitate în marketing, 8 h/zi, la Serviciul marketing U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de minimum 3 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor 3 ani;
  • studii superioare administrație și management sau economice;
  • cunoștințe de operare PC;
  • flexibilitate la program prelungit.
 • 1 post referent de specialitate în marketing, 4 h/zi, la Serviciul marketing U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
  • studii superioare administrație și management sau economice;
  • rezistență la stres;
  • permis de conducere categoria B.
 • 1 post administrator patrimoniu (S), 8 h/zi, la Serviciul proiecte dezvoltare instituțională a U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs;
  • vechime în muncă de minimum 7 ani;
  • vechime în specialitatea studiilor 2 ani;
  • experiență similară minimum 2 ani;
  • studii superioare de lungă durată economice sau inginerie, respectiv ciclul I studii universitare de licență;
  • experiență în scrierea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă – să fi fost implicat în minimum un proiect cu finanțare nerambursabilă (expert angajat în proiect) și/sau să fi participat la întocmirea de cereri de finanțare;
  • cunoștințe de bază/minime în domeniul achizițiilor publice;
  • cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;
  • bune abilități de relaționare și comunicare;
  • certificat de competență lingvistică (minimum o limbă de circulație internațională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii Integral în limba engleză. Nu se acceptă certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului;
  • disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;
  • cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat (PC, copiator ).
 • 1 post secretar institut/facultate (S), 8 h/zi, la Serviciul proiecte dezvoltare instituțională a S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime în muncă;
  • nu necesită vechime în specialitate;
  • studii superioare de lungă durată economice sau inginerie sau management de proiecte, respectiv ciclul I studii universitare de licență;
  • cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;
  • bune abilități de relaționare și comunicare:
  • certificat de competență lingvistică (minimum o limbă de circulație internațională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului;
  • disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;
  • cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat (PC, copiator ).
 • 1 post administrator patrimoniu (S), 8 h/zi, la Serviciul proiecte dezvoltare instituțională a U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de minimum 5 ani;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor;
  • studii superioare de lungă durată economice sau inginerie, respectiv ciclul I studii universitare de licență;
  • cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;
  • bune abilități de relaționare și comunicare;
  • certificat de competență lingvistică (minimum o limbă de circulație internațională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului;
  • disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;
  • cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat (PC, copiator ).
 • 1 post laborant învățământ (M), 8 h/zi. la Departamentul I.F.S.T.A. Stații Pilot U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • nu se solicită vechime în specialitate;
  • studii liceale absolvite în domeniul industriei alimentare, agroindustrial;
  • cunoștințe și abilități practice specifice activității de producție și de igienă;
  • aptitudini în utilizarea și manipularea echipamentelor și utilajelor din Industria alimentară;
  • abilități utilizare calculator.
 • 1 post laborant învățământ (S), 8 h/zi, la Departamentul I.F.S.T.A. Stații Pilot U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu se solicită vechime în muncă;
  • nu se solicită vechime în specialitate;
  • studii superioare în domeniul ingineriei produselor alimentare;
  • aptitudini în utilizarea și manipularea echipamentelor și utilajelor din industria alimentară;
  • abilități utilizare calculator.
 • 2 posturi de tehnician veterinar (M), 8 h/zi, în ture, Clinica de Ecvine a M.V. U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime;
  • studii: medii cu profil tehnician veterinar.
 • 1 post de medic veterinar, 8 h/zi, în ture, la Departamentul III chirurgie și ATI a M.V. U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime în muncă;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor;
  • deținerea diplomei de doctor medic veterinar sau adeverința pentru absolvenții 2022, studii superioare;
  • calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, având cotizația plătită la zi;
  • să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal;
  • să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical- veterinare;
  • experiență în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie.
 • 1 post șef birou la Biroul proiectare și întreținere instalații (S), 8 h/zi, la Serviciul tehnic S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de 10 ani;
  • vechime în specialitate minimum 10 ani;
  • studii superioare inginerești în domeniul instalații (Facultatea de Instalații);
  • carnet conducere categorie B.
 • 1 post șef birou evaluare financiară a centrelor de cost (S), 8 h/zi, la D.P.P.V.A. U.S.A.M.V. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă de minimum 2 ani;
  • nu necesită vechime în specialitate;
  • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic, studii europene sau management;
  • carnet conducere minimum categorie B;
  • operare PC: programe contabile, cunoștințe Microsoft Office, Outlook.
 • 1 post ajutor bucătar (muncitor necalificat), 8 h/zi, la Serviciul social, Cantina U.S. A. MV. CN
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • vechime în muncă 2 ani;
  • studii necesare: studii medii;
  • certificat de calificare bucătar.
 • 2 posturi de muncitor calificat – electrician auto (M), 4 h/zi, Compartimentul garaj auto al D.G.A. U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • nu necesită vechime;
  • studii medii;
  • să dețină diplomă de electrician auto;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • carnet de conducere – categoriile B, C, D, E.


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • administrator financiar, administrator patrimoniu, director investiții în infrastructură, preparator produse lactate, muncitor necalificat, referent de specialitate în marketing, secretar institut/facultate, laborant învățământ, tehnician veterinar, medic veterinar, șef birou, ajutor bucătar, electrician auto:
  • 09 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 14 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • îngrijitor clădiri, conducător auto, lucrător gestionar – comercial:
  • 09 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 14 decembrie 2022, ora 10.00: proba practică;
  • 19 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

 Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, din str. Mănăștur nr. 3 – 5, camera 24, județul Cluj, telefon 0374/492.010, int. 237.