Funcții contractuale – 106 posturi


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei", Galați
Expiră in 0 zile, 23 ore


Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante:

 • 17 posturi asistent medical generalist, fără condiție de grad profesional și nivel de studii;
 • 2 posturi asistent medical principal generalist, cu studii postliceale;
 • 4 posturi asistent medical balneofizioterapie, fără condiție de grad profesional și nivel de studii;
 • 2 posturi asistent medical farmacie, fără condiție de grad profesional și nivel de studii;
 • 2 posturi asistent medical laborator, fără condiție de grad profesional și nivel de studii;
 • 6 posturi asistent medical radiologie, fără condiție de grad profesional și nivel de studii:

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Asistent medical principal, cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licență în specialitate
  • examen pentru obținerea gradului de principal
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
 • Asistent medical cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licență în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical.
 • Asistent medical debutant, cu studii superioare de lungă durată (S):
  • diplomă de licență în specialitate, fără vechime.
 • Asistent medical principal, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
  • examen pentru obținerea gradului principal
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
 • Asistent medical, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical.
 • Asistent medical debutant, cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
  • diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, fără vechime.
 • Asistent medical principal, cu studii postliceale (PL).
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • examen pentru obținerea gradului principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical,
 • Asistent medical, cu studii postliceale (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • Asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL):
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, fără vechime.
 • 2 posturi autopsieri cu studii medii, fără condiție de grad profesional.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Autopsier principal, cu studii medii
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
  • examen pentru obținerea gradului principal
  • certificat de autopsier
  • 4 ani vechime în sectorul sanitar la prosectură.
 • Autopsier, cu studii medii:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
  • 6 luni vechime în sectorul sanitar la prosectură.
 • Autopsier debutant, cu studii medii:
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, fără vechime.
 • 3 posturi registrator medical cu studii medii, fără condiție de grad
 • 1 post de registrator medical principal, cu studii medii.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Registrator medical principal:
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • examen pentru obținerea gradului de principal
  • 4 ani vechime în specialitate
  • aptitudini IT peste medie.
 • Registrator medical:
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • 6 luni vechime în activitate
  • aptitudini IT peste medie,
 • Registrator medical debutant.
  • diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
  • aptitudini IT peste medie, fără vechime.
 • 6 posturi brancardier, cu studii generale, fără vechime.
 • 31 posturi îngrijitoare, cu studii generale, fără vechime.
 • 2 posturi spălătoreasă, cu studii generale, fără vechime.
 • 1 post kinetoterapeut, cu studii superioare, fără condiție de grad

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Kinetoterapeut principal:
  • diplomă de licență în specialitate
  • examen pentru obținerea gradului principal
  • minimum 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar.
 • Kinetoterapeut:
  • diplomă de licență în specialitate
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • Kinetoterapeut debutant:
  • diplomă de licență în specialitate, fără vechime
 • 2 posturi fizician medical cu studii superioare, fără condiție de grad profesional.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • expert în fizică medicală:
  • diplomă de licență în fizică sau echivalent
  • grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat)
  • curs de radioprotecție postuniversitar
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN
  • minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Fizician medical:
  • diplomă de licență în fizică sau echivalent
  • permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN
  • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • Fizician medical debutant:
  • diplomă de licență în fizică sau echivalent, fără vechime.
 • 1 post inginer, gradul II, cu studii superioare:

Condiții specifice de participare la concurs:

  • diplomă de licență în domeniul ingineria mediului
  • minimum 6 luni vechime în specialitate
  • curs în domeniul SSM
  • curs în domeniul managementul deșeurilor.
 • 1 post economist, cu studii superioare, fără condiție de grad profesional:

Condiții specifice de participare la concurs:

 • diplomă de licență în domeniul economic
 • economist specialist IA – minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate/economist gradul I – minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate/economist gradul II – minimum 6 luni vechime în specialitate/economist debutant – fără vechime.
 • 3 posturi referent de specialitate, gradul I, cu studii superioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • diplomă de licență în domeniul juridic, economic, tehnic și administrativ
 • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • 1 post economist, gradul I, cu studii superioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • diplomă de licență în domeniul economic
 • minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • 1 post consilier juridic, gradul IA, cu studii superioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • diplomă de licență în domeniul juridic
 • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • 2 posturi muncitor calificat, fochist, cu studii generale/medii, fără condiție de treaptă profesională.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria fochist
 • autorizație I.S.C.I.R.
 • muncitor calificat I – minimum 9 ani vechime în meseria de fochist, categoria de calificare 4, 5 sau 6/muncitor calificat
 • minimum 6 ani vechime în meseria de fochist, categoria de calificare 3/muncitor calificat III – minimum 3 ani vechime în meseria de fochist, categoria de calificare 2/muncitor calificat IV – fără vechime categoria de calificare 1.
 • 5 posturi muncitor calificat liftier, cu studii generale/medii, fără condiție de treaptă profesională.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria liftier
 • autorizație I.S.C.I.R.
 • muncitor calificat III – minimum 3 ani vechime în meseria de liftier, categoria de calificare 2/muncitor calificat IV – fără vechime categoria de calificare 1.
 • 1 post muncitor calificat, lăcătuș cu studii generale/medii, fără condiție de treaptă profesională.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria de lăcătuș
 • muncitor calificat I – minimum 9 ani vechime în meseria de lăcătuș, categoria de calificare 4, 5 sau 6: muncitor calificat II – minimum 6 ani vechime în meseria de lăcătuș, categoria de calificare 3; muncitor calificat III – minimum 3 ani vechime în meseria de lăcătuș, categoria de calificare 2; muncitor calificat IV – fără vechime categoria de calificare
 • 1 post muncitor calificat, instalator sanitar, cu studii generale/medii, fără condiție de treaptă profesională.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria de instalator sanitar
 • muncitor calificat I – minimum 9 ani vechime în meseria de instalator sanitar, categoria de calificare 4, 5 sau 6; muncitor calificat II – minimum 6 ani vechime în meseria de instalator sanitar, categoria de calificare 3;muncitor calificat
 • minimum 3 ani vechime în meseria de instalator sanitar,
 • categoria de calificare 2; muncitor calificat IV – fără vechime categoria de calificare 1.
 • 4 posturi muncitor calificat I, instalatori sanitari/încălzire centrală/gaze, cu studii generale/medii.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria de instalator sanitar/îhcălzire centrală/gaze
 • muncitor callflcat I – minimum 9 ani vechime în meseria de instalator sanitar/încălzire centrală/gaze, categoria de calificare 4, 5 sau 6.
 • 1 post muncitor calificat, zugrav cu studii generale/medii, fără condiție de treaptă profesională.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • acte de studii (calificare) pentru meseria de zugrav
 • muncitor calificat I – minimum 9 ani vechime în meseria de zugrav, categoria de calificare 4, 5 sau 6; muncitor calificat II – minimum 6 ani vechime în meseria de zugrav, categoria de calificare 3; muncitor calificat III – minimum 3 ani vechime în meseria de zugrav, categoria de calificare 2; muncitor calificat IV – fără vechime categoria de calificare
 • 2 posturi manipulanți bunuri cu studii generale, fără
 • 2 posturi de îngrijitoare bloc alimentar cu studii generale, fără vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu – seria 1;
 • 20 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu – seria 2.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Galați, Strada Brăilei nr. 177, telefon 0236.301109.