funcției contractuale de arhivar, treapta I la compartimentul Relații publice și registratură


INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL ILFOV
Anuntul a expirat


Anunt


-Instituția Prefectului Județul Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant aferent funcției contractuale de arhivar, treapta I la compartimentul „Relații publice și registratură” din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ilfov;
– Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții :
condiții specifice:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, indiferent de profil;
– studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale, minimum 7 (șapte) ani;

Dosarele se depun în perioada 13.09.2023-26.09.2023 la sediul instituției, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3, București, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Achiziții Publice și Administrativ zilnic, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30, vinerea între orele 8,00 – 14,00. Persoane de contact, tel. 021 311 28 62, int. 28626, fax. 021 311 28 86, e-mail resurseumane@prefecturailfov.ro și e-mail gentimir.daniela@prefecturailfov.ro.
Selecția dosarelor are loc în data de 27.09.2023-28.09.2023. Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor se soluționează în data de 02.10.2023.
Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant contractual de arhivar, treapta I, la compartimentul „Relații publice și registratură”, are loc în data de 09.10.2023 ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului-Județul Ilfov din str. Smârdan nr. 3 sectorul 3, Bucureşti. Interviul va avea loc în data de 13.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției.