FOCHIST TR. 1


Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București
Anuntul a expirat


Anunt


UNATC „ I L Caragiale” organizează concurs conform Hot. 1336/2022, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
– fochist tr. I, normă întreagă 8 ore/zi, 2 posturi, perioadă nedeterminată
Condiții specifice :
– studii generale sau medii;
– vechime în muncă minim 6 ani
– autorizație de fochist eliberată și vizată de către organele competente ( ISCIR, RSVTI,);
Concursul va consta în selecția dosarelor de concurs, probă scrisă și interviu.
Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Serviciul Resurse Umane începând cu data de 11.09.2023 până în data de 22.09.2023.

– selecţia dosarelor de înscriere:
– desfăşurare în data de 25.09.2023;
 comunicarea rezultatelor 25.09.2023 după ora 16.30;
 depunerea contestaţiilor 26.09.2023 până la ora 14.00;
 comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 27.09.2023 după ora 16.30

– proba scrisă:
 desfăşurare în data de 02.10.2023 ora 1000;
 comunicarea rezultatelor 02.10 .2023 după ora 1630;
 depunerea contestaţiilor 03.10.2023 până la ora 1400;
 comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 04.10.2023 după ora 1630.

– interviul:
 desfăşurare în data de 05.10.2023, ora 1000;
 comunicarea rezultatelor: 05.10.2023, după ora 1630;
 depunerea contestaţiilor: 06.10.2023, până la ora 1200;
– comunicarea rezultatelor finale: 09.10.2023, după ora 1630

BIBLIOGRAFIE:
1 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
2 Legea 319/2006 – legea securităţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3 HG nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
4 Nome de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
5 Prescripţia tehnică ISCIR PT C9/2010 – Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune;
6 Odin nr.663/2010, actualizat pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1 – 2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C 4 – 2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6 – 2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7 – 2010 „Dispozitive de siguranţă”, PT C 8 – 2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9 – 2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C 10 – 2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”

TEMATICĂ
1 Condiţii de instalare a cazanului;
2 Descrierea generală şi destinaţia cazanului;
3 Caracteristicile tehnice ale cazanului;
4 Funcţionarea cazanului (verificare, punere în funcţiune, exploatare, oprire);
5 Întreţinerea cazanului (inclusiv a arzatorului)
6 Elemente de siguranţă a cazanului, măsuri de urgenţă în cazul funcţionării anormale a cazanului
7 Măsuri de protecţie a muncii specifice postului de fochist
9 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor;
10 Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor;
11 Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului; Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
12 Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.
13 Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare
14 Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;
Infomaţii suplimentare se pot obţine la sediul din str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti, Serviciul Resurse Umane, sau telefon 0733400943.