fochist, electrician, zugrav, instalator, lăcătuș mecanic, laborant determinări fizico-chimice


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Târgu Mureș
Expiră in 2023-09-29


Anunt


12 posturi vacante (pe perioadă nedeterminată) la Serviciul tehnic (1 post muncitor calificat – fochist – Formația I – Serviciul tehnic, 1 post muncitor calificat – laborant determinări fizico – chimice – Formația I – Serviciul tehnic, 3 posturi muncitor calificat – electrician – Formația II – Serviciul tehnic, 1 post muncitor calificat – lăcătuș mecanic – Formația II– Serviciul tehnic, 1 post muncitor calificat – zugrav – Formația III – Serviciul tehnic, 4 posturi muncitor calificat – instalator sanitar – Formația V – Serviciul tehnic, 1 post muncitor calificat – lăcătuș mecanic (termopane) – Formația V – Serviciul tehnic)
muncitor calificat – fochist: absolvent studii generale (8 clase), diplomă sau certificat de calificare în meseria de fochist, autorizație de fochist eliberată de ISCIR, fără condiții de vechime;
muncitor calificat – electrician: absolvent studii generale (8 clase), diplomă sau certificat de calificare în meseria de electrician, fără condiții de vechime;
muncitor calificat – lăcătuș mecanic: absolvent studii generale (8 clase), diploma sau certificate de calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, fără condiții de vechime
muncitor calificat – zugrav: absolvent studii generale (8 clase), diplomă sau certificat de calificare în meseria de zugrav, fără condiții de vechime;
muncitor calificat – instalator sanitar: absolvent studii generale (8 clase), diplomă sau certificat de calificare în meseria de instalator sanitar, fără condiții de vechime. post muncitor calificat – lăcătuș mecanic: absolvent studii generale (8 clase), diploma sau certificate de calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic, fără condiții de vechime;
muncitor calificat – laborant determinări fizico – chimice: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, diplomă sau certificat de calificare în determinări fizico-chimice, autorizație de ISCIR, fără condiții de vechime;
Calendarul de desfăşurare a concursului:
18.09.2023 – 29.09.2023 – Depunerea dosarelor
02.10.2023 – Selecţia dosarelor
02.10.2023 până la ora 15.30 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
03.10.2023 până la ora 12.00 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
03.10.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
10.10.2023 ora 8.00 – Proba scrisă – Sala de Protocol a instituției
10.10.2023 până la ora 15.30 – Afişare rezultate proba scrisă,
11.10.2023 până la ora 12.00 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
11.10.2023 până la 15.30 – Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă, respectiv practică
12.10.2023 ora 8.00 Interviu – Sala de protocol a instituției
12.10.2023 ora 15.30 – Afişare rezultate interviu
13.10.2023 până la ora 12.00 – Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
13.10.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
16.10.2023 până la ora 15.30 – Afişare rezultat final al concursului