FOCHIST


Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul „ Horea, Cloşca şi Crişan” cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 18, tel. 0258780623, fax 0258780601, email hcc.abrud@isjalba.ro, site www.hccabrud.ro, jud. Alba, CIF 4905584, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post fochist, post de executie, de natură contractuală, vacant, durata timpului de lucru de 8 ore/zi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
– nivelul studiilor: studii medii (liceu sau școală profesională)
– vechime în muncă: minim 5 ani;
– autorizație ISCIR – clasa C sau superioară pt. calificarea de fochist

Concursul se va desfăşura, la sediul liceului, conform calendarului următor :
– depunerea dosarelor de înscriere – 11.09.2023- 22.09.2023;
– 02.10.2023 – ora 10.00 – proba scrisă
– 04.10.2023 – ora 10.00- proba practică
– 09.10.2023 – ora 10.00 – interviu
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia/tematica de concurs sunt disponibile accesând www.hccabrud.ro
Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, str. Republicii, nr. 18, Abrud, jud. Alba, biroul secretariat sau la telefon 0258-780623.